loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

20. duben 2010

Souhrnného hlášení a přiznání k DPH v XML přes EPO

dph-epoPostup pro vytvoření souhrnného hlášení a přiznání k DPH v programu Stormware Pohoda. Dále odeslání vygenerovaných XML souborů pomocí EPO a ověřeného certifikátu, elektronicky na portál daňové správy.

 

Popisovaný postup předpokládá odeslání pomocí ověřeného certifikátu, viz. článek Souhrnné hlášení DPH elektronicky - Vytváříme kvalifikovaný certifikát

Pohoda a export XML pro odeslání přiznání DPH a Souhrnného hlášení

01 Pro automatické vytvoření přiznání DPH z Pohody si pečlivě zkontrolujte zda máte správně vše zaúčtováno, zda jsou předkontace u vystavených a přijatých faktur správně zadané, že je správně nastaveno členění DPH a to samé v bance a pokladně.

Nápověda pro Google Adsense faktury: Předkontace = "2Pslužb", Členění DPH = USregEU

02 Nastavení -> Globální nastavení, by mělo být správně nastaveno. Konkrétně: Daně -> Pokud jste plátci DPH kvůli AdSense od začátku roku 2010 pak "Plátce DPH pro celé účetní období", zdaňovací období Čtvrtletní, pokud jste si při registraci k plátcovství DPH nezvolili měsíční. Dále zaškrtněte  "Kontrolovat čtvrtletní odevzdávání SH"

pohoda-dph-nastaveni-dane

Upozornění: Obrázky berte jako ilustrativní, nastavení vašeho účetnictví se může od toho mého lišit, podle toho kdy jste se k plátcovství DPH přihlásili a jaké máte zdaňovací období.

Daně2 -> Pokud jste živnostník a na podávání daní nemáte zástupce, zvolte v "Údaje o zástupci" -> "Bez zástupce". Bez toho se vám při pokusu o odeslání vytvořeného XML mahlásí chyba o nezadaném zástupci.

Kontrola správnosti účetnictví a zaúčtování pro DPH je nad rozsah tohoto článku, nejste-li si jisti, investujte do účetní, budou to dobře investované peníze.

03 Export elektronického podání DPH. Pokud je v účetnictví vše v pořádku zadáno, pak menu Účetnictví -> Přiznání DPH (nebo Ctrl + Shift + D). Vytvořte přiznání pro požadované účetní období. Po kontrole, že je vše v pořádku se můžete pustit do exportování XML. Zvolte správný řádek a pak menu Záznam -> Odeslat přiznání... Zadejte číslo finančního úřadu (najdete na Databáze finačních úřadů). Zvolíte čísla hlavních činností, dle číselníku. Podstatné je zvolit "Podat elektronicky pomocí EPO"

 

pruvodce-pro-el-podani-DPH

Další obrazovku proklikněte Další -> Další -> Další, XML bude ověřeno že je bez chyb a dá se uložit do zvolené cesty.

Pokud máte Windows VIsta nepoužívejte defaultní úložiště Program Data, protože z IE je problém otevřít složku a soubor budete nejspíš exportovat znova.

04 Pokud máme povinnost podávat souhrnné hlášení, tak ho vytvoříme podobně. Vybereme stejně jako v předchozím Záznam -> Odeslat souhr. hlášení. Zadejte opět číslo finančního úřadu a zvolte správné období. Pro první čtvrtletí je to 1q. Pak opět přes tři obrazovky Další -> Další -> Další a uložíme XML.

Tímto máme XML soubory připraveny pro odeslání na portál daňové správy.

Elektronické podání přiznání k DPH a souhrnného hlášení

Odeslání obou XML probíhá stejně pro přiznání k DPH tak pro souhrnné hlášení, proto popíšu jen postup pro odeslání jednoho XML.

05 Otevřeme stránku daňového portálu České daňové správy s přehledem formulářů pro daňovou správu https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces. Zde v dolní části stránky najdete "Nové soubory s podáním nebo s potvrzením" a vyberete Načíst soubor, podat, nebo vytisknout znovu e-tiskopis nebo opis potvrzení (EPO 2).

06 Vyberete soubor XML k načtení z bodů 3 pro přiznání DPH (případně 4 pokud podáváme souhrnné hlášení). Soubor se načte a zkontroluje, pokud je vše v pořádku je třeba soubor podepsat certifikátem a podat. Pro podepsání certifikátem je třeba zvolit exportovanou zálohu certifikátu soubor pfx (viz. návod instalace certifikátu http://www.postsignum.cz/generator/files/zaloha_crt/index.html). Při použití certifikátu je třeba zadat heslo, je to heslo, které zadáváte při exportu certifikátu. Nezapomeňte zadat emailovou adresu, vypadá, že patří k jinému části, ale patří k elektronickému podání a pokud ho zadáte, budete mailem informováni, jak postupuje zpracování vašeho přiznání. Pokud ho nezadáte budete si to muset kontrolovat přes formulář na stránkách daňové správy.

07 Po odeslání souboru, si pro jistotu vytiskněte všechna potvrzení a soubory které se na výsledné stránce ukáží ke stažení.

Určitě si uložte podací číslo a vygenerované heslo. Heslo se nevyskytuje v žádném papíru nebo souboru.

Jakmile podáte elektronické podání, můžete kroky pro 5 až 7 zopakovat pro podání souhrnného hlášení.

Pokud Vám moje rady pomohly, můžete mi poděkovat přes Paypal ;)