loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

4. říjen 2012

Mateřská pro OSVČ a její potvrzení

osvc-materskaSystém státní správy je nepřeberný kopec "zábavných" překvapení. Ale chápu to, je to "trest" za to, že jako muž a ještě k tomu podnikatel mám tu drzost nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství, zkráceně PPM.

Důležitá aktualizace seznamu toho, co je potřeba uvnitř článku!

Dost na tom, že jsem pro Prahu 10 asi první podnikající chlap, co si o to zažádal. V budově úřadu jsme tedy dva, kdo znají správné formuláře, které jsou potřeba. Ti dva jsem já a manželka. Byla tu ještě jedna úřednice, co se na mateřské specializovala, jenže ta je už pár měsíců v důchodu. Než se našla jiná paní v celé budově, která ví, co je potřeba vyplnit a vytisknout, dozvídáme se různé "perly". Jako třeba, že máme mít vyplněný formulář od doktora z porodnice. Což je nesmysl, protože jde o jejich formulář, který vydává a požaduje vyplnit správa sociálního zabezpečení. Nakonec ale všechny potřebné papíry máme a podepisujeme před zraky úřednic, tedy jsou naše podpisy ověřené. Jako otec totiž musím mít podepsaný papír, kde mi matka předává dítě do péče a to s úředně ověřeným podpisem (nebo notářsky).

Po zažádání o mateřskou jako OSVČ můžu přestat platit zálohy na ČSSZ, nemocenskou a zdravotní pojištění v případě, že jste kvůli mateřské nepřerušili živnost. Což jde, stačí pokud výdělečnou činnost po dobu mateřské neprovádíte vy osobně. Měl bych dostat potvrzení ze sociálky, že mi PPM schválili, abych s tím mohl jít na OZP a neplatit zálohy. Na ČSSZ mi totiž rovnou zaškrtli, že platit po dobu mateřské platit nemusím. Ale zdravotní pojišťovně musím donést potvrzení. Fajn tak čekám na potvrzení ... měsíc a nic se neděje ... tak tam volám. Na úřadu se dozvím, že to neřeší u nich, ale posílají na Trojskou a musím zavolat tam. Rovnou mě ujistí, že se tam ale asi nedovolám, protože ani oni se tam skoro nikdy nemohou dovolat. Nakonec dostanu nějaká čísla, dovolám se někomu, kdo to nemá na starost a dá mi jiná čísla těch, co to na starost mají. Po 2 dnech se dovolám na tu správnou osobu, která ... není ta správná osoba. Protože nedělá podnikatele, přestože jsem stále zdůrazňoval, že chci někoho kdo řeší OSVČ. Nakonec se přeci jen dovolám správně. A paní, která má na starosti speciálně mateřskou pro OSVČ mi povídá ano máte to přiklepnuté, peníze vám rovnou budeme posílat na účet, potvrzení neposíláme. To by jste mi musel říct, že ho chcete (jak jsem jí to asi měl říct je mi záhadou). Aha povídám na to já, jenže zdravotní pojišťovna ho požaduje, abych nemusel platit zálohy. Takže mi to prosím pošlete.

Co tedy nechápu, proč úřad neposílá potvrzení automaticky, když to další článek v úředním řetězci vyžaduje, ale musím si o to říct. To se nedivím, že se na úřad nedá dovolat, jestli tam každá OSVČ, která nepřeruší po dobu mateřské živnost musí zavolat a říct jim, že ten papír co sami od sebe neposílají samozřejmě potřebuje.

Tak po sepsání článku měla celá věc ještě dohru, volala mi daná úřednice, že mi mateřskou zamítli, protože k ní nemá na papíru potvrzení, že jí hodlám pobírat déle než 7 dní. Takže mi volala po víc jak měsíci, aby ověřila po telefonu, že jí nechci na 7 dní. Alespoň jsem tam nemusel osobně. K seznamu potřebných věcí tedy přidávám další bod, který na ČSSZ sami od sebe nechtěli.

Co je pro OSVČ potřeba, pokud chce jít na mateřskou

 • Je nutné mít alespoň 270 kalendářních dní nemocenské pojištění
 • OSVČ musí být přihlášena k dobrovolnému nemocenskému pojištění a řádně jej každý měsíc platit. Dále musí být OSVČ účastna nemocenského pojištění minimálně 180 dní, před nástupem na mateřskou
 • Dále musíte mít vyplněný formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče (k nalezení je v případě že by nešel tento odkaz na stránkách CSSZ v sekci zaměstnanci, občané v části tiskopisy/formuláře)
 • Pokud o mateřskou žádá místo matky otec, je třeba mít podepsaný souhlas s převzetím do péče. Podpisy musí být úředně podepsané (stačí podepsat oběma rodiči před úřednicí/úředníkem). Formulář na to nemají, text nakonec nějaký sepsali, mi použili text níže
 • Dále potřebujete napsat čestné prohlášení, že hodláte mateřskou pobírat déle než 7 dní

Dohoda o převzetí dítěte do péče uzavřená mezi matkou a otcem dítěte

Dohoda o převzetí dítěte do péče uzavřená mezi matkou a otcem dítěte/manželem podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s převzetím dítěte ........................ (jméno dítěte), r.č. ...................... (rodné číslo dítěte) ode dne .............................. (datum) do péče otce dítěte/manžela ...................................... (jméno otce), r.č. ...................... (rodné číslo otce).

Datum porodu nastal dne ......................... (datum porodu).

............................ (jméno matky), r.č. ................................ (rodné číslo matky)

Ve ....................... (místo) dne ...................... (datum podpisu)

-------------------------------------

Podpis otce dítěte/manžela

           

-------------------------------------

podpis matky úředně ověřený

Nemusíte platit zálohy, ALE ...

Pokud nepřerušíte činnost po dobu mateřské (vaše podnikání nevyžaduje, abyste práci vykonávali vy osobně), tak sice můžete platit zálohy dál. Nicméně "kouzelná" změna zákona od letošního roku provedla fintu, že cokoliv je zaplacená na zálohách se v době mateřské stává nevratné a propadnuté státu. Ano, čtete dobře. Pokud přeplatíte zálohy, stát vám přeplatky nevrátí, zatímco pokud využijete přerušení platby záloh, tak na konci jen vyúčtujete kolik máte skutečně doplatit!

Zálohy tedy platit nemusíte, musíte ale na ČSSZ v době podání žádosti o peněžitou pomoc v mateřství říct, že chcete přerušit placení záloh. A navíc musíte informovat tu úřednici ČSSZ, která má na starost vaši mateřskou, že vám musí poslat potvrzení o přiznání peněžité pomoci v mateřství, abyste pak s tím papírem mohli zajít na zdravotní pojišťovnu a přerušit placení záloh i tam. Dokud tohle kolečko neproběhne, platit zálohy musíte.

Shrnutí na závěr

Když jdete na mateřskou a chete přestat platit zálohy (kdo by nechtě, když po dobu mateřské jsou nevratné), tak si absolvujete trochu na hlavu padlý postup:

 1. Podáte žádost na ČSSZ, kde jí přepošlou interně na jiný úřad (pokud nemáte kliku, že patříte k centrálnímu úřadu)
 2. Na úřadu kde jste dali žádost vám neřeknou, kdo jí řeší na centrálním úřadu
 3. Zavoláte na ČSSZ, kde jste podávali žádost a tam vám řeknou, že neví komu máte zavolat a dají vám telefon na infolinku centrálního úřadu kam to přeposlali
 4. Na centrální infolinku se nedovoláte
 5. Na webu najdete další kontakty a jeden z těch co řeší PPM vezmete a zavoláte na něj
 6. Opět se nedovoláte
 7. Nakonec se s jistou míry štěstí dovoláte a dozvíte se, že daný úředník to nemá na starost. Pokusí se najít v nějakém interním seznamu pracovníků, kdo by to měl mít na starost a dá vám na něj číslo
 8. Na nově získané číslo se opět nedovoláte
 9. Ani druhý den se vám to nepodaří
 10. Sláva, právě jste se dovolali. Jenže ani tohle není správný úředník. Ten už sice ví, na koho se přesně máte obrátit, ale protože teď není u sebe v kanceláři dá vám čas v kterém to máte zkusit.
 11. Neuvěřitelné, dovolali jste se napoprvé
 12. Dozvíte se, že potvrzení, které vždy vyžaduje zdravotní pojišťovna neposílají, leda na vyžádání. Takže si ho tedy vyžádáte.
 13. Doufáte, že to tedy konečně přijde a budete moct zrušit ty zatracené zálohy.

A přitom by stačilo, aby úřad posílal potvrzení vždy, protože ho pojišťovna požaduje. Nebo aby šlo už u kroku 1 říct "ANO CHCI POTVRZENÍ", někdy by to zaškrtli a nemuseli jste si zahrát hru hodnou Sherlocka Holmese s názvem "Kdo mě má nastarost".