loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

26. říjen 2011

Internetová reklama a Adsense

adsense-a-dphPravidelně se opakující témata v diskuzních fórech o internetovém podnikání se stále stejnými otázkami mě vedla k sepsání toho článku. Dozvíte se jasně, zda musíte nebo nemusíte mít živnostenský list, zda musíte být plátce DPH a další související informace.


Je nutné mít živnostenský list?

Pokud máte na svých stránkách reklamu, například AdSense, tak musíte mít živnostenský list (nebo právní formu podnikání). Je to jasně dáno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Paragraf 2 tohoto zákona definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Často se v diskuzích objevují "chytráci", kteří vymýšlejí, že reklama na webových stránkách není soustavná činnost. Pokud máte reklamu umístěnou ve stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a reklama se pravidelně mění, měsíčně se vyúčtuje jedná se jednoznačně o činnost soustavně provozovanou. Výjimka by byla, pokud by si někdo jednorázově zaplatil reklamu třeba na měsíc, za určitou sumu. Mimo toto jednorázové období by reklama na webu nebyla a nebyla by takto prodána opakovaně. V ostatních případech a pro umístění AdSense reklamy živnostenský list mít musíte.

Musím být plátce DPH a co to pro mě znamená?

Zde záleží komu reklamní prostory poskytujete. Plátcem DPH se automaticky stáváte pokud poskytujete služby (tedy i prodáváte reklamní prostory) s místem plnění v jiném státě EU osobě povinné k dani z jiného státu v EU. Většina služeb má místo plnění ve státě příjemce, přestože službu fakticky poskytujeme v ČR. Toto platí i pro zveřejňování reklamy na webu. Tedy pro Google Adsense, ale například i pro přímý prodej reklamy firmě se sídlem na Slovensku apod.

Plátcem DPH se nestáváte pouze v případě, že reklamu prodáváte jenom firmám se sídlem v ČR, nebo firmám které nejsou z EU. Pro zobrazování Adsense být plátce DPH musíte.

Důležité upozornění: K plátcovství DPH se musíte přihlásit do 15 dnů od poskytnutí služby! Tedy nikoliv od vystavení první faktury, ale od zobrazení první reklamy.

Jako plátce DPH musíte pravidelně odevzdávat přiznání k DPH a to buď měsíčně nebo kvartálně. Současně pokud jste se stali plátcem DPH z důvodu poskytování služeb do zahraničí, musíte pokaždé, kdy došlo k poskytnutí služb mimo ČR v daném období, ke kterému dáváte přiznání, také odevzdat Souhrnné hlášení. To se dělá pouze elektronicky. Jak na to najdete v článcích:

Souhrnné hlášení DPH elektronicky - Vytváříme kvalifikovaný certifikát
Souhrnného hlášení a přiznání k DPH v XML přes EPO

V případě, že chcete Google AdSense jen zkusit a nechcete kvůli tomu být plátci DPH (živnost mít musíte tak jako tak), lze využít nabídku některých plátců DPH, kteří za určité procento přefakturují částku od Google přes sebe. Oni jsou tak ti kdo Google poskytují reklamní prostor a vy tento prostor fakturujete firmě/živnostníkovi v ČR. Tuto službu nabízí například uživatel Yardos na webtrhu.

Faktura za Google Adsense

Faktura za Google Adsense a obecně do zemí EU, kde DPH má být zaplaceno na straně příjemce služby musí splňovat určité náležitosti. Podívejte se jak má správně vypadat faktura pro Google Adsense. Fakturu nikam nezasíláte, Google ji nepotřebuje a nechce jí po Vás. Vystavujete ji do svého účetnictví čistě pro potřeby českého finančního úřadu.

Co když mít živnostenský list nemůžu?

Častý dotaz mladých internetových podnikatelů, nebo těch kteří by se jimi rádi stali. Také těch co považují Adsense jako dobrou formu brigády na prázdniny. Pokud je vám méně než 18, živnostenský list mít nemůžete. Berte to jako fakt, stejně jako nemůžete legálně řídit automobil, pít legálně alkohol a podobně. Jediná možnost je, pokud rodiče podnikají, že vezmou odpovědnost a účetnictví za tento váš přivýdělek na sebe. Pozor ale, pokud nejsou plátci DPH, tímto se plátci automaticky stanou. Nezapomeňte je na to včas upozornit, aby s tím souhlasili. Ne pro každého podnikatele může být plátcovství DPH výhodné a případné ztráty nebo penále za nepřihlášení se k plátcovství DPH mohou být značně vyšší než pár euro za reklamu ze stránek.

Stručné shrnutí pro ty co chtějí začít vydělávat pomocí Adsense

01Musíte mít živnostenský list (nebo právní formu podnikání, tedy s.r.o, a.s. apod.)

02Zobrazením první reklamy se stáváte plátcem DPH, jediná možnost jak jím nebýt, je řešit vyplácení a poskytování prostor přes prostředníka a snížit si zisk o jeho provizi.

03Musíte kromě přiznání k DPH podávat také pravidelně souhrnné hlášení.

04Faktura musí, kromě běžných zákonem daných údajů, obsahovat i upozornění o reverse-charge (viz. článek jak má správně vypadat faktura pro Google Adsense)

Pár tipů na závěr

Výmluva, že jste něco nevěděli Vás případné pokuty nebo penále nezbaví. Neznalost zákona neomlouvá.

O tom, že Vám Google poslal peníze se finanční úřad dozví hned na konci prvního měsíce nebo kvartálu kdy byly zaslané peníze. Pokud se na finančním úřadu nespáruje platba vykázaná z Google s Vaším souhrnným hlášením (třeba proto že nebude existovat) rovnou počítejte s kontrolou od finančního úřadu v případě, že neoprávněně podnikáte tak také s kontrolou z úřadu živnostenského. Je také možné, že kontrola nepřijde hned, ale nechají to chvíli být a pak vám to vyměří včetně pořádného penále.

Pokud je pro Vás účetnictví španělskou vesnicí, nebo nerozumíte zaúčtování DPH, nešetřete na špatném místě a investujte část svého zisku do kvalitní účetní.

Použité zdroje

Bussiness.Center.cz
JakPodnikat.cz
Webtrh.cz
Lucik.cz