loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

30. červenec 2006

Soubory z doby studia ČVUT - FEL

Zde uvádím seznam všech semestrálních prací, laboratorních referátů a různých důležitých vychytávek, které jsem vypracoval nebo použil během studia na ČVUT elektrotechnické fakultě v letech 2000 - 2006. Snad budou dalším studentům k užitku.

1. ročník 


 Název předmětu Popis
Fyzika 1 (F1) Laboratorní cvičení
  Studium elektrostatického pole na modelech
  Farradayova konstanta
  Modul pružnosti v tahu
  Teplotní součinitel odporu kovu
  Tíhové zrychlení
Matematická logika (ML) Tutoriály
  Relace na množině
  Predikátová logika
Materiály pro Elektrotechniku (MT) Laboratorní cvičení
  Mechanické zkoušky
  pH roztoku
  Závislost el.odporu na teplotě
Teorie obvodů 1 (TO1) Laboratorní cvičení
  Obvodové veličiny
  Prvky elektrických obvodů
2. ročník 


 Název předmětu Popis
Elektrická měření (EL) Seznam různých zápočtových testů od Krejčírí, Voves, Záhlava. el.rar  
Ekonomika podnikání (EPO) Semestrální práce Úvaha o finančních možnostech průměrného obyvatele ČR v roce 1999
Fyzika II Laboratorní cvičení
  Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
  Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru
  Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty
  Studium ohybu světla - Frauenhoferův a Fresnelův ohyb
 Teorie elektromagnetického pole (TEO)  Laboratorní práce, př. č. 33 - koaxiální kabel s dělěnými dielektriky, nekonečně dlouhý
  Kolekce programů pro řešení úloha amos. Antiamos
  Tahák s potřebnými vzorci
Úvod do počítačových systémů (UPS) Semafor a assembleru
3. ročník 


 Název předmětu Popis
Architektura počítačových systémů (APS) Referát o procesoru Pentium a Pentium Pro
Databázové systémy (DBS) Semestrální práce, Systém podpory a řízení korupce SPARK
Programovací jazyky pro www (PJW) Semestrální práce, hra Reversi v Jave
Logické systémy (LS) Semestrální práce
Návrh logiky počítačů (NLP) Semestrální práce Logický součet OR dvou stejně velkých operandů
Operační systémy (OSY) Referát, použití příkazu FIND
Softwarové inženýrství 1 (SI1) Kompletní webová stránka projektu HAVESHOP
Strojově orientované jazyky (SOJ) Úlohy ze cvičení
Teoretická informatika (TI) Semestrální práce, krok zpět ve hře Life
Unix (UNX) Scénář pro Bourne-shell. Porovná dva textové souboty a rozdílné řádky vypíše na obrazovku.
4. ročník


 Název předmětu Popis
Distibuované systémy (DSY) Úlohy ze cvičení
  Úloha 1
  Úloha 2
Periferní zařízení Laboratorní úlohy
  Úloha A - RS232
  Úloha B - pevný disk
  Úloha C - ISA
  Úloha D - USB
  Úloha E - SCSI
Softwarové inženýrství 2 (SI2) Webová stránka s analýzou vedení, bez části testera
Ekonomika podnikání (EPO) Semestrální práce - Srovnání stavebních spoření
Matematika 6 F (M6f) Semestrální práce - sledování návštěvnosti serveru Tipy @ triky
Tex (Tex) Semestrální práce - způsoby vedení projektové dokumentace v Texu
Základy počítačové grafiky Semestrální práce - auto na stole v 3D
5. ročník 


 Název předmětu Popis
Aplikace počítačové grafiky (APG) Referát Dreamware MX 2004
Lokální sítě (LOS) Úloha 1
Nová média (NM) Referát na téma - Čárové kódy 2D a 3D
Softwarové inženýrství 3 (SI3) Prezentace projektu Scrabble a Help k aplikaci.
6. ročník 


Diplomová práce, kterou popisuji v článcích Kosmood