loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

22. duben 2015

Stormware Pohoda a chyba v souhrnném hlášení

Pohoda-a-chyba-v-souhrnnem-hlaseniSkoro tři roky pravidelně se ženou upozorňujeme Stormware, že jejich ekonomický a informační systém Pohoda má chybu v souhrnném hlášení. Skoro tři roky čekáme, kdy konečně tu drobnost opraví, protože z programátorského hlediska je něco takového na pár minut a mě to otravuje při každém pravidelném odesílání DPH a Souhrnného hlášení přes EPO. Až mě ta ignorace natolik otráví, že o tom napíšu.

Aktualizace 2.7.2015: Problém není na straně Stormware a systému Pohoda, který funguje správně dle pokynů pro vyplnění příznání k DPH a souhrnnému hlášení. Problém je na straně úřednic na FÚ, které nevědí, že se oba formuláře počítají jinak a pokud dojde k rozdílu v řádu několika korun, nejde o chybu ale o rozdíl v zaokrouhlení dle instrukcí pro výpočet. Správným postupem by tedy měla být "edukace" úřednice a trvání si na správnosti zadaných dat. Viz. komentáře níže v diskuzi.

Pokud Pohodu používáte a odesíláte souhrnné hlášení, a spoléháte se na to, že vše funguje jak má, nejspíš už Vás z Finančního úřadu také upozornili, že to tak není. POHODA dělá špatně součty v souhrnném hlášení. Respektivě dělá je jinak, než formulář na straně EPO a jde o rozdíly v řádu jedné, dvou korun. Už jste kvůli tomu taky museli podávat opravné hlášení?

Kde je chyba a kdy nastane

Pokud máte v Pohodě v podkladech k dani z přidané hodnoty více položek v sekci "Poskytnutí služeb do jiného členského státu EU" a je jedno jestli je to pro jeden daňový subjekt nebo více subjektů, tak dochází k zaokrouhlení halířových položek na koruny. Protože finanční úřad chce částky v celých korunách. A zde nastává problém, v zaokrouhlení a výpočtu výsledné částky!

Zatímco formulář EPO provede součet položek v halířích a výslednou částku zaokrouhlí, tak POHODA zaokrouhlí jednotlivé položky a pak je sečte. Jenže pro přiznání k DPH je nejdřív sečte a pak zaokrouhlí! Rozdíl je pak nějaká ta koruna. Jenže o nějakou tu jinak zaokrouhlenou korunu pak nesedí příznání k DPH s částkou na souhrnném hlášení.

Z Pohody tedy exportuji XML, aniž bych automaticky podklady odeslal přímo z programu protože jsou špatně. Vyexportuji XML data, nahraji do EPO a pak musím pro souhrnné hlášení vždy zkontrolovat zda sedí částka. Nesedí skoro nikdy, takže následně dohledávám, které daňové subjekty v EU mají špatně zaokrouhlené součty a musím je pak ručně ve formuláři opravit. Následně teprve mohu s klidem formulář odeslat. Samozřejmě tohle EPO v protokolu chyb neukazuje, neporovnává vaše DPH s vaším souhrnným hlášením. Pouze kontroluje formální správnost a čísla v rámci konkrétního formuláře.

Pohodu od Stormware mám poměrně rád, ale tohle tříleté ignorování chyby, která mě nutí trávit pokaždé zbytečně víc času s každým DPH a souhrnným hlášením mě štve o to víc, že jako databázista vím jak snadné je částky nejdřív sečíst a až poté zaokrouhlit. Opravte to už konečně!

Komentáře   

Tomáš - STORMWARE
0 #1 Tomáš - STORMWARE 2015-04-23 13:14
Vaše tvrzení ohledně výpočtu v programu POHODA není správné. V obou dvou případech (DPH i SH) program nejprve sečte nezaokrouhlené hodnoty a teprve poté zaokrouhluje dané plnění. Důvodem vzniku rozdílu je odlišné zaokrouhlování pro DPH a SH.

Uvádíte, že formulář EPO provede součet položek v haléřích a výslednou částku zaokrouhlí a tak to dělá i program POHODA. Na daňovém portálu pro tiskopis Souhrnné hlášení není možné uvést částky v haléřích, v daném tiskopisu již zadáváte sečtené hodnoty pro jednotlivá plnění. Tyto hodnoty musí být uvedeny v celém čísle.

Podle našeho názoru se do přiznání DPH zaokrouhlují jednotlivé řádky přiznání matematicky. U souhrnného hlášení je uvedeno přímo v pokynech, že celková hodnota plnění v Kč se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Tím může vzniknout rozdíl, ale vše je správně zaokrouhleno podle našich zákonů.

Celou problematiku budeme znovu konzultovat s finanční správou.
Labdo
0 #2 Labdo 2015-05-08 18:05
Tak to je zajímavá chyba :) Já měl nedávno podobnou chybu (rozdíl taky cca koruna) ve výsledných částkách a když jsme pátrali byl chybný koeficient na počítání dph :/
Jan Kroupa
0 #3 Jan Kroupa 2015-06-30 14:11
Zaokrouhlování v daňovém přiznání a v souhrnném hlášení je odlišné.

V daňovém přiznání se zaokrouhluje matematicky poslední částka (např. součet mnoha dokladů).

V souhrnném hlášení se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru (viz pokyny k němu).

Proto se může stát, že částka uvedená v souhrnném hlášení neodpovídá částce uváděné v daňovém přiznání.

Bohužel, tuto základní informaci neznají ani na finančních úřadech a nesmyslně požadují, aby obě částky byly shodné... :-)
Stanislav Duben
0 #4 Stanislav Duben 2015-06-30 14:18
Jan Kroupa: Díky za upřesnění. To je sice hezká teorie, ale bohužel v praxi je realita taková, že finanční úřady to požadují tak, aby obě částky byly shodné. Mám okolo sebe několik účetních, kteří řeší DPH a souhrnné hlášení pro různé finanční úřady a požadavek na shodnou částku mají ze všech z nich.

Ve výsledku je tedy pěkné, že účetní sw to dělá přesně dle pokynů, ale dobere se tak k výsledku, který FÚ neakceptuje a já to musím předělávat. Mám tedy výstup z programu, který neodpovídá reálným požadavkům pro odevzdání.
Jan Kroupa
0 #5 Jan Kroupa 2015-07-01 16:17
Stanislave, souhlasím s Vámi, sám každý měsíc komunikuji s cca dvacítkou různých FÚ a mám stejné zkušenosti.

Existuje jednoduché řešení: pracovnicím FÚ neustupovat, vše jim vysvětlit, odkázat je na příslušné ustanovení daňového řádu, zákona o dani z přidané hodnoty a pokynů k DAP a SH.

Je to smutné, ale funguje to... :-)
Tomáš - STORMWARE
0 #6 Tomáš - STORMWARE 2015-07-02 11:11
Níže přikládám vyjádření GFŘ k dotazu, zda uvedené zaokrouhlení je správné a zda musí tyto dvě hodnoty souhlasit (bráno v úvahu, že jiné doklady do přiznání a souhrnného hlášení nevstupují). Pokud ano, jak danou situaci vyřešit – ošidit souhrnné hlášení? Většinou vždy je vyšší souhrnné hlášení, nebude poté tento nesoulad vadit při kontrole, bude se uvádět nižší hodnota?

Vyjádření GFŘ, Sekce metodiky a výkonu daní:
Z důvodu, který ve svém dotazu uvádíte, kdy dílčím zaokrouhlováním jednotlivých řádků v souhrnném hlášení může docházet ke korunovým rozdílům proti souvisejícím hodnotám uváděným v přiznání k DPH, je při porovnávání zmíněných hodnot, v rámci zpracování přiznání k DPH správcem daně, nastavena tolerance, která pokrývá odchylky způsobené zaokrouhlením.. .
Tomáš - STORMWARE
0 #7 Tomáš - STORMWARE 2015-07-02 11:12
... Není důvod, aby správce daně požadoval jeho odstranění, pokud je způsoben pouze zaokrouhlováním.
V případě zmíněného nesouladu mezi souhrnným hlášením a přiznáním dotčené údaje neupravujte, ani správci daně nemusíte případné rozdíly vykazovat. Naopak, jste povinni dodržovat příslušné pokyny k vyplnění a dílčí nebo celkové údaje zaokrouhlovat podle instrukcí tam uvedených.

Výše uvedené berte prosím jako doporučení, je potřeba mít na paměti, že Generální finanční ředitelství není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních případech.
Stanislav Duben
0 #8 Stanislav Duben 2015-07-02 11:25
Tomáš STORMWARE - děkuji za vyjádření a upřesnění. Článek doplním, aby bylo zřejmé, že problém není v programu, ale v přístupu k zpracovávaným údajům na FÚ a že v případě neznalosti úřednice je nutné jí důvod vysvětlit.
Pavel  - účetní
0 #9 Pavel - účetní 2015-12-06 23:08
Dík za článek a vyjasnění problematiky zaokrouhlovacíc h rozdílů. Jsem zvědavý zdali k podobným odchylkám bude docházet i případě kontrolního hlášení k DPH, které nás čeká příští rok.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit