loading

Stanislav Duben

Stanislav Duben ICQ: 66800432 email: duben@seznam.cz Skype: sduben

30. červenec 2006

Soubory z doby studia ČVUT - FEL

Zde uvádím seznam všech semestrálních prací, laboratorních referátů a různých důležitých vychytávek, které jsem vypracoval nebo použil během studia na ČVUT elektrotechnické fakultě v letech 2000 - 2006. Snad budou dalším studentům k užitku.

1. ročník  Název předmětu
Popis
Fyzika 1 (F1)
Laboratorní cvičení
 Studium elektrostatického pole na modelech
 Farradayova konstanta
 Modul pružnosti v tahu
 Teplotní součinitel odporu kovu
 Tíhové zrychlení
Matematická logika (ML)Tutoriály
 Relace na množině
 Predikátová logika
Materiály pro Elektrotechniku (MT)
Laboratorní cvičení
 Mechanické zkoušky
 pH roztoku
 Závislost el.odporu na teplotě
Teorie obvodů 1 (TO1)
Laboratorní cvičení
 Obvodové veličiny
 Prvky elektrických obvodů
2. ročník  Název předmětu
Popis
Elektrická měření (EL)Seznam různých zápočtových testů od Krejčírí, Voves, Záhlava. el.rar  
Ekonomika podnikání (EPO)
Semestrální práce Úvaha o finančních možnostech průměrného obyvatele ČR v roce 1999
Fyzika II
Laboratorní cvičení
 Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
 Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru
 Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty
 Studium ohybu světla - Frauenhoferův a Fresnelův ohyb
 Teorie elektromagnetického pole (TEO)
 Laboratorní práce, př. č. 33 - koaxiální kabel s dělěnými dielektriky, nekonečně dlouhý
 Kolekce programů pro řešení úloha amos. Antiamos
 Tahák s potřebnými vzorci
Úvod do počítačových systémů (UPS)Semafor a assembleru
3. ročník  Název předmětu
Popis
Architektura počítačových systémů (APS)
Referát o procesoru Pentium a Pentium Pro
Databázové systémy (DBS)
Semestrální práce, Systém podpory a řízení korupce SPARK
Programovací jazyky pro www (PJW)Semestrální práce, hra Reversi v Jave
Logické systémy (LS)
Semestrální práce
Návrh logiky počítačů (NLP)
Semestrální práce Logický součet OR dvou stejně velkých operandů
Operační systémy (OSY) Referát, použití příkazu FIND
Softwarové inženýrství 1 (SI1)
Kompletní webová stránka projektu HAVESHOP
Strojově orientované jazyky (SOJ)
Úlohy ze cvičení
Teoretická informatika (TI)
Semestrální práce, krok zpět ve hře Life
Unix (UNX)
Scénář pro Bourne-shell. Porovná dva textové souboty a rozdílné řádky vypíše na obrazovku.
4. ročník Název předmětu
Popis
Distibuované systémy (DSY)
Úlohy ze cvičení
 Úloha 1
 Úloha 2
Periferní zařízení
Laboratorní úlohy
 Úloha A - RS232
 Úloha B - pevný disk
 Úloha C - ISA
 Úloha D - USB
 Úloha E - SCSI
Softwarové inženýrství 2 (SI2)
Webová stránka s analýzou vedení, bez části testera
Ekonomika podnikání (EPO)
Semestrální práce - Srovnání stavebních spoření
Matematika 6 F (M6f)Semestrální práce - sledování návštěvnosti serveru Tipy @ triky
Tex (Tex)
Semestrální práce - způsoby vedení projektové dokumentace v Texu
Základy počítačové grafiky
Semestrální práce - auto na stole v 3D
5. ročník  Název předmětu
Popis
Aplikace počítačové grafiky (APG)
Referát Dreamware MX 2004
Lokální sítě (LOS)
Úloha 1
Nová média (NM) Referát na téma - Čárové kódy 2D a 3D
Softwarové inženýrství 3 (SI3)
Prezentace projektu Scrabble a Help k aplikaci.
6. ročník 


Diplomová práce, kterou popisuji v článcích Kosmood .

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit